Upphandling

Upphandling är en viktig del i företagets verksamhet. Vi arbetar med förfrågningsunderlag (FFU), både AF-del och teknisk beskrivning. Företaget är väl bekant med både totalentreprenad och utförandeentreprenad (f.d. generalentreprenad).

Är det offentligt verksamhet har VA-Teknik dokumenterad erfarenhet av att göra upphandling enligt LoU så att överklaganden undviks.