Provtagning vatten/mark/sediment

VA-Teknik & Vattenvård utför provtagning inom följande områden:

Vatten

  • Lakvatten
  • Avlopps- och industrivatten
  • Grundvatten
  • Ytvatten
  • Dricksvatten

Sediment

  • Hav
  • Vattendrag/Sjö

Mark

VA-Teknik har lång erfarenhet av provtagning och av att bedöma analysresultat. Ofta ingår provtagningen i en kvalificerad utredning. Det kan vara dimensionering av VA-anläggningar, prövotidsutredningar eller tillståndsansökningar.

Till alla provtagningsuppdrag anlitas personal med utbildning och erfarenhet inom området. VA-Teknik & Vattenvård anordnar årligen en kurs i provtagningsmetodik enligt SNFS 1990:11 med fokus på kontroll av miljöfarlig verksamhet.

Vi har ett väl utvecklat nätverk av ackrediterade laboratorier som vi skickar våra prover till. Vid fältarbeten i samband med geotekniska undersökningar samarbetar vi ofta med GeoSyd AB.