Lokala VA-lösningar

Vi kan hjälpa dig som har eller planerar en verksamhet utanför de kommunala VA-systemen. Det kan vara avloppsanläggningar där vi kan erbjuda en stor mängd lösningar som infiltration, minireningsverk och olika gröna alternativ som våtmark, bevattning, etc. VA-Teknik hjälper även till med vattenförsörjning som ny brunn, vattenverk eller annat.