Kommunala och industriella VA-anläggningar

Vi arbetar självfallet med kommunala VA-anläggningar som pumpstationer, reningsverk och vattenverk. Kväverening, uppgradering av befintliga verk och slamhantering är områden som på senare tid varit aktuella.

När det gäller industriella processer är vi ofta med och skräddarsyr lämpliga lösningar till det specifika processvattnet. Det kan vara flotationsanalys, konventionell industrirening, RO, etc.