Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att den som är verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. VA-Teknik & Vattenvård AB har lång erfarenhet av att hjälpa verksamhetsutövare med att planera och organisera sitt miljöarbete och utföra de beräkningar, undersökningar, utredningar, provtagningar och liknande som krävs för att identifiera förbättringsområden samt motverka och förebygga hälsoproblem och skador på miljön.

 Några exempel på våra tjänster:

  •  Provtagning
  • Utsläppskontroll
  • Kontrollprogram
  • Egenkontrollplan