Badvatten

De badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister (EU-bad) styrs av föreskriften HVMFS 2012:14 om badvatten. Föreskriften innehåller bestämmelser om bland annat provtagning och information till allmänheten, däribland upprättandet av badvattenprofil.Badvatten 2

Badvattenprofiler ska finnas för alla EU-bad, det vill säga för de bad som har mer än 200 badande per dag. Badvattenprofiler ska uppdateras vart fjärde år om de har bra kvalitet. Har badvattnet sämre kvalitet ska det uppdateras oftare.

VA-Teknik & Vattenvård AB har erfarenhet av att ta fram samt uppdatera badvattenprofiler som följer badvattenföreskriften (HVMFS 2012:14) och som tillämpas enligt badvattenförordningen (2008:218). Vi tar även fram kontrollplaner och utför badvattenprovtagning under badsäsong.

Badvatten 3Badvatten 1