Referenser

Genom åren har det hunnit bli en hel del uppdrag utförda av VA-Teknik. Här kommer ett axplock av de som vi anser varit mest intressanta.

Vattenförsörjning/renvatten

Utbyggnad och intrimmning av vattenverk (Granebo Tomelilla, S. Björstorp)
Skyddsområde vattentäkter (Tomelilla, Brösarp)
Egenkontroll och riskanalys (Trelleborg, Ingelsta, Kronovall)
Kadmiumproblematik (S:t Olof m fl orter i Simrishamns kommun)
Uppgradering av vattenverk (SEVAB Sölvesborg)

Avloppsvattenhantering

Svavelväte i avloppssystem (Simrishamn, Skillinge)
Tillståndsansökan avlopssreningsverk (Simrishamn, Kivik, Tomelilla)
Stora infiltrationsanläggningar (Blenta AB, Ingelsta by, Björstorps sommarby)
Industribelastning VA-nät (Simrishamn, Sölvesborg, Tomelilla)
Periodisk undersökning (Simrishamn ARV, Sölvesborg ARV)
Reningsanläggning, båtslipar (Slipen Simrishamn)

Industriella processer

Fiskindustrier (FiskImpex, Bengtssons Fisk, Simrishamns Fryshus)
Fjäderfäslakterier (Lagerbergs, Lantfågel, Ingelsta Kalkon)
Minknäringen (Skåne-Blekinge Päls, Gotlandsfarmen)
Övrig industri (Lyckeby Stärkelsen, Blekinge Pressgjuteri, Armerad Skylt)

Avfallshantering, lakvatten, deponigas m.m.

Tillstånd/koncession (Kuskatorpet, HMAB Vankiva, Högbytorp Upplands Bro, VMAB)
Geohydrologiska utredningar (Bromölla Åsen, Bengtsfors Nolängen, Mariehamn Åland)
Lakvattenhantering (SYSAV Albäck, ÖGRAB Kattarp, SYSAV Spillepeng)
ÅV-stationer (ASSY Hedeskoga, ÖKRAB Måsalycke)
Mark-växtsystem för lakvatten (ÖKRAB Måsalycke, Mölndal Kikås)
Deponigasutvinning (SYSAV Spillepeng, Åsen Bromölla)
Nedlagda deponier (Hässleholm, Karlshamn)
Periodisk undersökning (NSR, LSR Landskrona, ÖGRAB Kattarp)

Specialområden

Lokala VA-lösningar, 30-tal större anläggningar (ex Skräddaröd by, Kronovalls slott)
Lokal lakvattenbehandling, 10-tal större anläggningar (Bromölla Åsen etc.)
Lokal processvattenbehandling (Lyckeby Starch AB)
Kontroll och besiktning av anläggningsarbeten
Byggledning av anläggningsentrepenader inom VA- och avfallsområdet
Markundersökningar, förorenad mark (Sågverkstomt St: Olof, Ystad Världens ände, Purus Sjöbo, Enrax)
Sanering av förorenad mark (Vällan, Sorgenfri Malmö, Ystad Världens ände)
Sanering av gasverkstomter (Ystad, Kristianstad)
Sanering av oljeskadade bostadsfastigheter och industrier
TBT-undersökning (Simrishamn)
Sedimentprovtagning (Hamnen Ystad, Hällevik Simrishamn, Kilingaån Östra Göinge)
Utredning rensning av vattendrag med dikningsföretag (Kilingaån Östra Göinge)