VA-Teknik & Vattenvård AB går samman med WSP Sverige AB

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med verksamhet i 40 länder. I Sverige har WSP 3 700 medarbetare runt hela landet.

Att VA-Teknik & Vattenvård nu blir en del av WSP innebär ingen förändring för våra kunder annat än större tillgång till WSPs bredd och expertkunskap.

För utförligare info se här Infobrev

 

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Hörröds Grusindustri AB – Underlag till samråd med utökad krets

underlag-utokat-samrad-txtho%cc%88rro%cc%88d

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt datum – Vattenprovtagningskurs

Vattenprovtagning 2-dagars kurs

VA-Teknik & Vattenvård anordnar en kurs i provtagningsmetodik enligt SNFS 1990:11 med fokus på kontroll av miljöfarlig verksamhet. Kursen omfattar 2 dagar innefattande teori, praktik, studiebesök och avslutas med ett teoriprov. Utbildad provtagare får en mycket god förståelse för hur kvalitetssäkrad miljökontroll ska utföras.

Det finns platser kvar.

Kursdatum: 19 -20 maj 2015 (OBS! nytt datum)
Plats:            Tomelilla
Kostnad:      7 500 kr exkl. moms*. I priset ingår fika, luncher samt kursmaterial.

Anmälan: Kontakta Lena Lydén på 0414-736 40 eller via e-post på kontor@vavatten.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

*10 % rabatt erhålls om mer än 1 person från samma företag/kommun går kursen.

Övrigt: Behöver du övernattning, kontakta t.ex. Stora Hotellet i Tomelilla 0417-130 40, www.storahotellet.nu/

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalle Andersson – Ny konsult på VA-Teknik

Vi välkomnar Kalle Andersson som ny medarbetare fr.o.m. januari 2015. Mer info om Kalle finns under Kontakt/Personal.

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Vattenprovtagningskurs 2015

Vattenprovtagning 2-dagars kurs

VA-Teknik & Vattenvård anordnar en kurs i provtagningsmetodik enligt SNFS 1990:11 med fokus på kontroll av miljöfarlig verksamhet. Kursen omfattar 2 dagar innefattande teori, praktik, studiebesök och avslutas med ett teoriprov. Utbildad provtagare får en mycket god förståelse för hur kvalitetssäkrad miljökontroll ska utföras.

Kursdatum: 5-6 maj 2015
Plats:            Tomelilla
Kostnad:      7 500 kr exkl. moms*. I priset ingår fika, luncher samt kursmaterial.

Anmälan: Kontakta Lena Lydén på 0414-736 40 eller via e-post på kontor@vavatten.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

*10 % rabatt erhålls om mer än 1 person från samma företag/kommun går kursen.

Övrigt: Behöver du övernattning, kontakta t.ex. Stora Hotellet i Tomelilla 0417-130 40, www.storahotellet.nu/

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Utökat samrådsunderlag ÅGAB Syd AB, Skabersjö.

ÅGAB Syd AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet på del av fastigheten Skabersjö 26:1 i Svedala kommun. Bolaget har bedrivit avfallsverksamhet sedan 2009 på del av aktuell fastighet. Inom befintlig verksamhet bedrivs idag sortering, krossning och mellanlagring samt biologisk behandling av avfall. Mot bakgrund av en kontinuerligt ökande efterfrågan på företagets produkter och tjänster har bolaget för avsikt att utöka verksamheten till att omfatta fler avfallsslag, utökade hanteringsmöjligheter samt utökad kapacitet av driften i sin helhet. Den utökade verksamheten kommer att bedrivas inom befintligt samt utökat verksamhetsområde.

 

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Frida Stolt – Ny konsult på VA-Teknik!

Vi välkomnar Frida Stolt som ny medarbetare fr.o.m. juni 2014. Mer info om Frida finns under Kontakt/Personal.

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Vattenprovtagningskurs 2014

Vattenprovtagning 2-dagars kurs

VA-Teknik & Vattenvård anordnar en kurs i provtagningsmetodik enligt SNFS 1990:11 med fokus på kontroll av miljöfarlig verksamhet. Kursen omfattar 2 dagar innefattande teori, praktik, studiebesök och avslutas med ett teoriprov. Utbildad provtagare får en mycket god förståelse för hur kvalitetssäkrad miljökontroll ska utföras.

Kursdatum: 6-7 maj 2014
Plats:            Tomelilla
Kostnad:      7 500 kr exkl. moms*. I priset ingår fika, luncher samt kursmaterial.

Anmälan: Kontakta Lena Lydén på 0414-736 40 eller via e-post på kontor@vavatten.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

*10 % rabatt erhålls om mer än 1 person från samma företag/kommun går kursen.

Övrigt: Behöver du övernattning, kontakta t.ex. Stora Hotellet i Tomelilla 0417-130 40, www.storahotellet.nu/

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Tack alla deltagare

VA-Teknik har anordnat en 2-dagarskurs gällande vattenprovtagning på utsläpp från miljöfarliga verksamheter.

Kursledare var Lisa Lindberg och Peter Nilsson.

Peter Nilsson redogör för automatisk provtagare på inkommande avloppsvatten.

 

 

 

 

Peter Nilsson redogör för flödesmätning på utgående avloppsvatten.

VA-Teknik gratulerar samtliga kursdeltagare som nu är utbildade vattenprovtagare enligt SNFS 1990:11!

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar

Nordic Conferens – handouts

Block 1

1. Peter Nilsson
2. Ola Palm
3. Jonas Christensen, abstract
3. Jonas Christensen
4. Erkki Santala, abstract
4. Erkki Santala
5. Arve Heistad
6. Inge Faldager, abstract
6. Inge Faldager
7. James Kreissl, abstract
7. James Kreissl

Block 2

1. Jane Hjelmqvist
1. Jane Hjelmqvist, abstract
2. Jon Petter Gustafsson
2. Jon Petter Gustafsson, abstract
3. David Eveborn
3. David Eveborn, abstract
4. Petter Jenssen
4. Petter Jenssen, abstract
5. Thor Axel Stenström
5. Thor Axel Stenström, abstract
6. Robert Siegrist
6. Robert Siegrist, abstract
7. Guro Randem Hensel
7. Guro Randem Hensel, abstract
8. Rene Kilian
8. Rene Kilian, abstract

Block 3

A-1. Inge Faldager & Fred Nyberg, abstract
A-1. Inge Faldager & Fred Nyberg

B-1. Gunno Renman, abstract

B-1. Gunno Renman

B-2. Annelie Hedström, abstract

B-2. Annelie Hedström

B-3. Jarmo Sallanko, abstract

B-3. Jarmo Sallanko

B-4. Maria Hubinette, abstract

B-4. Maria Hubinette

B-5. Arve Heistad & Petter Jenssen

Block 4

1. Robert Siegrist, abstract
1. Robert Siegrist
2. Gro Eggen, abstract
2. Gro Eggen
3. George Tchobanglous, abstract
3. George Tchobanoglous
4. George Tchobanaglous, abstract
4. George Tchobanoglous
5. Ola Palm
6. Trond Maehlum, abstract
6. Trond Maehlum
7. Erkki Santala, abstract
7. Erkki Santala
8. Carlos Arias, abstract
8. Carlos Arias
9. James Kreissl, abstract
9. James Kreissl

Publicerat i okategoriserade | Lämna en kommentar