Personal

Företagets tidigare anställda finns sedan 2017-03-01 på WSP Sverige i Malmö. Peter Nilsson driver fortfarande VA-Teknik & Vattenvård.

Peter NilssonPeter Nilsson, VD, konsult

Civ.ing. Väg och Vatten, Lund -73.
Tekn. Dr.

Såsom grundare av företaget har Peter varit med från början. 1976 startade han VA-Teknik & Vattenvård i liten skala.

Peter tog sin civilingenjörsexamen inom Väg och Vatten vid Lunds Tekniska Högskola 1973. Därefter fortsatte han forska vid LTH, med avbrott för ett par års jobb på K-Konsult, och disputerade 1990 med avhandlingen ”Infiltration of wastewater”. Därefter har han jobbat fulltid med företaget.

E-post: peter.nilsson@vavatten.se