Hem

Vi är ett konsultföretag med inriktning mot vatten, avlopp och avfall. Vi arbetar med kommunala, statliga och större privata projekt. Vår huvudsakliga verksamhet är att ta totalansvar för utredningar, tillståndsärenden, projektering, byggledning och kontroll.

Våra specialområden — där vi besitter spetskompetens: lokala VA-lösningar, marksanering, byggledning, besiktning, kontroll, lokal lakvattenbehandling, reningsanläggningar för livsmedelsindustrier, behandling av speciella vatten, och tillståndsansökningar enligt Miljöbalken.

Delar av konsultverksamheten avyttrades 2017 till WSP Sverige i Malmö. Peter Nilsson driver fortfarande VA-Teknik & Vattenvård.