Hem

Vi är ett konsultföretag med inriktning mot vatten, avlopp och avfall. Vi arbetar med kommunala, statliga och större privata projekt. Vår huvudsakliga verksamhet är att ta totalansvar för utredningar, tillståndsärenden, projektering, byggledning och kontroll.

Våra specialområden — där vi besitter spetskompetens: lokala VA-lösningar, marksanering, byggledning, besiktning, kontroll, lokal lakvattenbehandling, reningsanläggningar för livsmedelsindustrier, behandling av speciella vatten, och tillståndsansökningar enligt Miljöbalken. Se mer under Tjänster.

Fr.o.m. 1/3-2017 kommer VA-Teknik & Vattenvård AB vara en del av WSP Sverige AB. Det kommer inte medföra någon förändring för våra kunder utan kommer medföra större tillgång till WSPs bredd och expertkunskap. Mer info om WSP Sverige hittar ni här WSP Sveriges hemsida